Hàng cây vươn thẳng đều tăm tắp được trồng ở dải phân cách giữa, người tham gia giao thông ở hai làn đường xuôi ngược đều nhìn thấy.