Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024

Phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên, rất quan trọng nhằm đưa pháp luật vào đời sống nhân dân

Chiều ngày 23/3/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai và tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2023. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị, toàn thể công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Bộ; lãnh đạo đơn vị, chuyên viên chính và tương đương trở lên của Ban Tôn giáo Chính phủ; Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; lãnh đạo đơn vị, Trưởng, Phó phòng, Trưởng, Phó khoa, Trưởng bộ môn, chuyên viên chính và tương đương trở lên của Học viện Hành chính Quốc gia.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh: công tác phổ biến, giáo dục phát luật là khâu đầu tiên, rất quan trọng nhằm đưa pháp luật vào đời sống. Đồng thời cho biết, để tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.
Căn cứ các văn bản trên, hằng năm Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm 2023, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã quán triệt phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Nội vụ. Trong đó, tập trung vào 03 đột phá (một là, tập trung hoàn thiện thể chế; hai là, tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế; ba là, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã); 04 trọng tâm (một là, công vụ, công chức; hai là, cải cách hành chính; ba là, thanh tra, pháp chế; bốn là, thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số của Bộ Nội vụ). Trên tinh thần đó, ngày 15/02/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 88/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2023.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị các báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, những vấn đề cần lưu ý trong các văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chú ý lắng nghe, trao đổi, thảo luận liên quan tới các nội dung công việc được giao.

Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.
Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức Lê Minh Hương phổ biến Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.
Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức Nguyễn Tư Long phổ biến Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Hội nghị đã được nghe đại diện: Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Công chức – Viên chức giới thiệu Luật Thi đua, khen thưởng (Luật số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022); Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức./.

Quang cảnh Hội nghị
TIN KHÁC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

TIN NỔI BẬT

Recent Comments