Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH LUÔN ĐẢM BẢO TIÊU CHUẨN TRONG CÔNG TÁC GDĐH

Văn hoá chất lượng là công cụ để thực hiện hiệu quả quản lý chất lượng tổng thể, có vai trò rất quan trọng trong việc cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục liên tục của cơ sở giáo dục đại học.

Hiện nay, các trường đại học cũng đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp nhằm xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng, thông qua hoạt động kiểm định chương trình, tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo.

Đảm bảo chất lượng thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của cơ sở GDĐH ảnh 1
Tiến sĩ Đào Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình. (Ảnh: Linh Trang)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Đào Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình cho biết, tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo ở trường đại học có ý nghĩa rất lớn, không những mang lại những giá trị đích thực, nhằm nâng cao thương hiệu và chất lượng đào tạo của trường đại học mà còn thể hiện trách nhiệm của nhà trường đối với xã hội.

Ngoài ra, một trong những lợi thế rất lớn đối với các trường đại học trong công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài là những điểm mạnh và điểm tồn tại của chương trình đào tạo sẽ được chỉ ra, nhờ đó nhà trường có cơ sở để lập kế hoạch hành động cụ thể nhằm điều chỉnh, cải tiến, khắc phục những bất cập và xác định lộ trình phát triển chương trình đào tạo vươn tới các chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, cũng nhờ hoạt động tự đánh giá  và đánh giá ngoài trong công tác kiểm định chương trình đào tạo mà các nhà tuyển dụng có cơ sở tin cậy để tìm kiếm nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng từ các chương trình đào tạo có những tham chiếu chất lượng đã được các tổ chức uy tín công nhận.

Có thể nói, công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài nhằm đạt các tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo, thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của mỗi nhà trường nói chung và các trường đại học nói riêng trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu, cũng như tầm nhìn đã được xác định.

Xây dựng các chương trình đào tạo có trọng điểm theo định hướng ứng dụng

Chia sẻ về công tác đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Hoà Bình, Tiến sĩ Đào Hải cho biết, ngay từ khi thành lập, quan điểm chỉ đạo nhất quán của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường là “lấy chất lượng đào tạo làm thương hiệu nhà trường” nên đã tập trung đầu tư phát triển đội ngũ, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tài chính để đảm bảo đầy đủ các điều kiện đáp ứng nhu cầu đào tạo.

Bên cạnh đó, nhà trường đã đầu tư xây dựng các chương trình đào tạo có trọng điểm theo định hướng ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm xã hội. Triển khai tổ chức quản lý đào tạo khoa học, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy – học và phương pháp kiểm tra đánh giá để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo…

Năm 2013, khi có Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Trường Đại học Hòa Bình đã chú trọng việc phát triển chương trình đào tạo và ngay trong năm đó đã tổ chức rà soát đánh giá và điều chỉnh bổ sung các chương trình đào tạo.

Đặc biệt, sau khi có Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học và Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học Hòa Bình đã thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo theo Điều 7 & 8 của Thông tư 38/2013, với yêu cầu: Mô tả, làm rõ thực trạng của từng chương trình đào tạo; Phân tích, so sánh, đối chiếu để đưa ra những nhận định, chỉ ra những điểm mạnh, tồn tại và những biện pháp khắc phục … Đồng thời lập kế hoạch hành động để cải tiến, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo.

Trường Đại học Hoà Bình ký hợp tác đào tạo với Công ty cổ phần du lịch Tân Phú

Việc rà soát, đánh giá, điều chỉnh phát triển các chương trình đào tạo được quán triệt đầy đủ tới các Hội đồng tự đánh giá. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường và phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục đại học.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cũng được xác định rõ ràng, bao quát được các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành khóa học, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai.

Bản mô tả chương trình đào tạo cũng như đề cương các học phần/môn học đảm bảo đầy đủ các thông tin và được cập nhật. Chương trình dạy học cũng được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra và đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp nhằm đạt được chuẩn đầu ra và thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời cho người học.

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng, được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra…

Từ năm 2013 đến nay, Trường Đại học Hoà Bình đã tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung 5 lần chương trình đào tạo vào các năm 2013, 2015, 2017, 2019 và 2021.

Năm 2020 Trường đã mời Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo và ngày 15/12/2020 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thiết kế đồ họa, Tài chính – Ngân hàng và Công nghệ thông tin của trường đã được cấp giấy chứng nhận Kiểm định.

Hiện nay, nhà trường đã hoàn tất việc tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo trình độ đại học (Quan hệ công chúng, Kế toán, Quản trị kinh doanh) và 01 chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ (Quản lý kinh tế) – Thực hiện vào tháng 8/2022. Sau đó tiếp tục thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài toàn bộ chương trình đào tạo của trường.

Để thực hiện sứ mạng đã cam kết với xã hội năm nay, ngoài việc thu hút nhân lực chất lượng cao về trường làm việc, nhà trường đã và đang đầu tư xây mới bệnh viện thực hành tại An Khánh; Phòng khám đa khoa quốc tế tại số 8 Bùi Xuân Phái; cải tạo lại toàn bộ phòng học, giảng đường, hội trường và cảnh quan trường; nâng cấp bổ sung gần 1000m2 phòng học, phòng thực hành.

Đầu tư trang bị mới toàn bộ bàn, ghế, bảng, máy chiếu và hệ thống âm thanh tại Hội trường, giảng đường, phòng học; đầu tư mới toàn bộ máy tính cho 4 phòng máy của trường.

Trường Đại học Hòa Bình thành lập ngày 28/02/2008 theo Quyết định số 244/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Với sứ mạng là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có nền tảng kiến thức vững chắc, có năng lực đổi mới sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và toàn nhân loại, góp phần xây dựng Việt Nam phồn vinh, đậm đà bản sắc dân tộc. Phấn đấu trở thành đại học phi lợi nhuận xuất sắc của Việt Nam, có thứ hạng cao trong hệ thống giáo dục đại học khu vực và toàn cầu.

Ngày 30/03/2018 trường đã được công nhận là trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia.

                   Theo Linh Trang
TIN KHÁC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

TIN NỔI BẬT

Recent Comments